Marjanski Đir

Dječja utrka

STAZA - SPLITSKA MILJA

Trčanje – 1 milja

Trči se jedan krug u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Start je na Matejušci odakle natjecatelji nastavljaju trčati prema rivi i dalje prema zgradi Lučke kapetanije.

Iza kapetanije se trči prema i oko palače, niz Marmontovu ulicu, te prema gatu Matejuška, dok se ne dođe do početka trkačke staze, gdje je i cilj.